Pasikalbam apie tuos periodus kai reikia ir turim galimbę ūgtelti sparčiau nei įprastai.

00:00 Pradžia
01:43 "Lėtas" ir "greitas" mokymosi būdai
06:01 Kodėl kartais reikia spyrio į užpakalį
09:25 Mano streso pilni mokymosi spurtai
11:40 Praktika prieš teoriją (fizikos kontroliniai)
15:04 Stresas spurtų metu
19:49 Sistemingas mokymasis geriau, bet spurtai padeda ūgtelti